Prifysgol Wrecsamr yn le bywiog, cyfeillgar lle rhoddir sylw personol i ddysg a dyfodol pob myfyriwr.

Gwella Entrepreneuriaeth yn ganolfan fenter i fyfyrwyr a graddedigion a luniwyd i gefnogi busnesau newydd. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai yn rheolaidd i roi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau y byddai eu hangen arnynt i ddechrau eu busnes eu hunain.

Bydd ymuno â'n rhestr bostio yn ein galluogi i roi gwybod i chi am yr holl gyfleoedd a chymorth perthnasol sydd ar gael i chi o fewn y brifysgol a'r tu allan iddi.  

Ni allwn ddarparu'r wybodaeth isod yn Gymraeg.  Mae croeso i chi roi eich atebion yn Gymraeg. 

 

Wrexham University is a vibrant, friendly place where each student's learning and future is given personal attention.

Enhancing Entrepreneurship is a student and graduate enterprise hub designed to support business start-ups. We regularly hold events and workshops to give students the opportunity to develop the skills they would need to start their own business.

Signing up to our mailing list will enable us to keep you informed about all relevant opportunities and support available to you both within and outside of the University.  

We are unable to provide the below information in Welsh.  Please feel free to provide your answers in Welsh. 
* indicates required

Wrexham University will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing about events and relevant information relating to Enhancing Entrepreneurship activity. Can we contact you via:

Email Marketing Powered by Mailchimp